Usługi wdrożeniowe

//greencomputing.pl/wp-content/uploads/2018/08/wdrozenie.jpg

Nasze usługi wdrożeniowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowany personel przeszkolony przez producenta rozwiązania, dzięki czemu gwarantujemy, że wszystkie elementy wdrażanego środowiska zostaną prawidłowo zainstalowane oraz skonfigurowane, a to wszystko przy zachowaniu pełnej zgodności z najlepszymi praktykami dotyczącymi wszystkich integrowanych komponentów.

Posiadamy niezbędną wiedzę, by samodzielnie realizować projekt od początku jego powstania (przygotowanie projektu technicznego) przez fazę wdrażania (instalacja rozwiązania) do pomocy w jego utrzymaniu (wsparcie techniczne).