Integracja procesów obsługi dokumentów, Output Mangement

//greencomputing.pl/wp-content/uploads/2018/08/Integracja-procesów-obsługi-dokumentów-OutputMangement.jpg

Posiadane kompetencje stawiają nas w gronie firm gotowych przyjąć każde wyzwanie w obszarze działalności IT, każdej organizacji, gdy podmiotem lub przedmiotem tej działalności jest dokument

//greencomputing.pl/wp-content/uploads/2018/09/ks.jpg

Rozumiemy istotę i znaczenie „dobrego dokumentu”. Potrafimy zadbać, by dominował on w wewnętrznych procesach biznesowych i stanowił podstawę budowania relacji pomiędzy organizacją a jej klientami i partnerami.

Proponowane przez nas rozwiązania mogą być wykorzystywane jako lokalne lub globalne.

Daleko posunięta standaryzacja pozwala przetwarzanie dokumentów lokalizować w „chmurach”.

Podstawowa działalność to dystrybucja specjalistycznego oprogramowania do obsługi procesów związanych z dokumentami oraz świadczenie usług analitycznych, programistycznych, wdrożeniowych, integracyjnych i utrzymaniowych.


Nasze kompetencje dotyczą:

  • Dostarczania rozwiązań określanych jako przetwarzanie w „CHMURZE”.
  • Analizy i projektowania wdrażanych systemów.
  • Integracji dostarczanych rozwiązań ze środowiskiem Klienta.
  • Przetwarzania danych dla potrzeb produkcji dokumentów.
  • Personalizacji, formatowania i produkcji dokumentów i przesyłek, w tym również masowych.
  • Standaryzacji dokumentów poprzez wprowadzanie centralnych repozytoriów szablonów.
  • Przechwytywania, przetwarzania i modyfikacji strumieni wydrukowych – poprawy jakości dokumentów.
  • Zarządzania produkcją dokumentów.
  • Produkcji dokumentów i ich emisji z wykorzystaniem różnych mediów.

Naszym celem jest dążenie do popularyzacji „dobrych dokumentów” wszędzie tam, gdzie stanowią one podstawę komunikacji pomiędzy firmą a adresatem.


//greencomputing.pl/wp-content/uploads/2018/08/Integracja-procesów-obsługi-dokumentów-2.png