Disaster Recovery& Business Continuity Management

//greencomputing.pl/wp-content/uploads/2018/08/DisasterRecovery-Business-Continuity-Management.jpg

Rozwiązania funkcjonujące w systemach IT są w dzisiejszym świecie wystawione na wiele wyzwań. Złożona architektura ośrodków przetwarzania danych, intensywna wymiana informacji, potrzeba posiadania danych w czasie rzeczywistym i duże uzależnienie biznesu od technologii powodują, że zadania stawiane przed dzisiejszym IT mają najwyższe z możliwych priorytetów. Zachwianie pracy ośrodka przetwarzania danych jest w stanie wstrzymać funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W przypadku jakiejkolwiek awarii, nie wspominając o katastrofie w szerokim rozumieniu, istotna jest zdolność odtworzenia pełnej funkcjonalności przetwarzania i powrotu do normalnego działania.

Rozwiązanie firmy Axxana adresuje wyzwanie odtworzenia danych ze współczynnikiem  RPO na poziomie zerowej utraty danych (RPO=0) przy zapewnieniu pełnej spójności bazy danych, w momencie podejmowania decyzji o przekazaniu przetwarzania do ośrodka zapasowego (tzw. "failover to Disaster Recovery site”).

Wiele organizacji używa takich metod replikacji między ośrodkami głównymi zapasowym, które wprowadzają ryzyko utraty ostatnich tzw. REDO log files. Oznacza to w praktyce utratę danych, których odtworzenie zajmuje czas i opóźnia znacznie moment powrotu do normalnego funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych.

Rozwiązania firmy Axxana wpisują się doskonale zarówno w replikację asynchroniczną, jak i synchroniczną (tzw. NON DOMINO), zapewniając pełną ochronę danych.

Niniejszy link opisuje rozwiązanie oferowane przez Axxana


Rozwiązanie o nazwie Phoenix jest oficjalnie rekomendowane przez  Oracle jako najlepsze dla osiągnięcia tzw. ZERO DATA LOSS.

Niniejszy link odnosi się do rekomendacji udzielonej przez Oracle


Funkcjonalność rozwiązania Phoenix jest zgodna w zakresie specyfikacji fizycznej ze znanymi z lotnictwa cywilnego „czarnymi skrzynkami”, co pokazuje film dostępny pod następującym linkiem

Niniejszy link opisuje rozwiązanie oferowane przez Axxana

Przykłady wdrożeń pokazuje następujący film