Audyt środowiska

//greencomputing.pl/wp-content/uploads/2018/08/audyt.jpg

Audyt środowiska IT pomaga firmom prywatnym oraz instytucjom publicznym, które chcą zbudować nowe środowisko lub dokonać zmian w istniejącym, na stworzenie ekspertyzy dotyczącej możliwości ich wprowadzenia oraz zastosowania konkretnych rozwiązań/technologii informatycznych.

Pomaga on także w przystosowaniu oraz przekształceniu istniejącej infrastruktury do nowych wyzwań/oczekiwań przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami. Końcowym efektem jest racjonalne wykorzystanie wszystkich posiadanych elementów infrastruktury IT wraz z planem określającym rozwój środowiska, tak by w przyszłości sprostało założonym celom biznesowym.