GreenComputing - to poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do bezpośredniego i pośredniego obniżania kosztów wykorzystania informatyki do przetwarzania danych i powstających na ich podstawie dokumentów.

Nasza strategia to poszukiwanie obszarów, gdzie powstają dokumenty, by wpływać na ich wygląd, standard oraz proces powstawania.

Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb funkcjonalnych związanych z obsługą procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego co wiąże się z tworzeniem i emisją dokumentów.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu różnych form bezpośredniej komunikacji pomiędzy firmami i ich klientami. Integrujemy elektroniczne platformy prowadzenia działalności gospodarczej z papierową lub elektroniczną formą emitowanych przez nie dokumentów.

Ofertę kierujemy do wszelkich podmiotów gospodarczych, w tym także firm o rozproszonych strukturach organizacyjnych oraz działających w oparciu o rozproszone grupy pracowników.
Pracujemy w zgodzie z nowoczesną technologią projektowania i zgodnie z zasadą optymalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego.


obrazek


LRS - jest globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologii informatycznych.
Główna siedziba znajduje się w Springfield Illinois. Rozwiązania LRS używane są przez ponad 500 firm w 30 krajach na całym świecie.

LRS to światowy lider w zakresie: ETERPRISE OUTPUT MANAGEMENT. Obszar ten to zarządzanie drukiem rozproszonym.

LRS dostarcza narzędzia pozwalające integrować wiele różnych platform informatycznych tworząc jednorodną platformę obsługi i zarządzania emisją dokumentów i wydruków.

Więcej informacji -> na stronie producenta

Aktualności Nowości Wydarzenia

 

LRS - Levi, Ray & Shoup, Inc

W trakcie trwania tegorocznych targów DRUPA' 2012 rozpoczęte zostały negocjacje zmierzające do podpisania umowy, w oparciu o którą GreenComputing będzie oficjalnie dystrybułował na rynku polskim produkty firmy LRS

Umowa Partnerska

Dnia 03.10.2011 r. została podpisana umowa, na mocy której GreenComputing Sp. z o.o. stała się przedstawicielem handlowym grupy PrintSoft Polska. Spółka będzie wykonywała usługi w zakresie dystrybucji produktów dostarczanych przez grupę PrintSoft Polska, ich wsparcia technicznego i utrzymania eksploatacyjnego.

GreenComputing Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do podejmowania i realizacji wskazanych powyżej usług, a także posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz możliwości technologiczne umożliwiające ich należyte wykonanie. Ponadto umowa z dnia 03.10.2011 r. przewiduję ścisłą współpracę pomiędzy wskazanymi w niej spółkami oraz pełne wsparcie ze strony PrintSoft Polska Sp. z o.o. dla GreenComputing Sp. z o.o. w zakresie realizowanych usług i podejmowanych działań.

Wszelkie produkty i usługi oferowane przez GreenComputing Sp. z o.o. są gwarantowane co do jakości przez PrintSoft Polska Sp. z o.o., która to kontroluje ich prawidłowe wykonanie.