Usługi

1. Inwentaryzacja i analiza dokumentów

Na zamówienie zleceniodawcy inwentaryzujemy dokumenty funkcjonujące w ramach organizacji. Dokonujemy ich analizy i proponujemy zmiany mające na celu:

  • Uporządkowanie dokumentów
  • Zmniejszenie ilości dokumentów
  • Zmniejszenie ilości wzorów dokumentów
  • Ujednolicenie wyglądu dokumentów
  • Uproszczenie dokumentów.

2. Opracowanie Księgi Pism

Na życzenie zleceniodawcy opracowujemy "Księgę Pism", czyli zbiór zasad i wymagań dotyczących dokumentów, a w szczególności ich formy, szaty graficznej, logiki biznesowej, sposobu kreowania i przetwarzania dokumentów.

3. Opracowanie logiki biznesowej dokumentu w powiązaniu z procesami biznesowymi

Prowadząc inwentaryzację i analizę dokumentów poznajemy i zbieramy informacje na temat ich obiegu czyli powiązania dokumentu ze sposobem załatwiania sprawy w organizacji. Jeśli treść powstającego dokumentu jest powiązana i wynika z danych lub etapu, na jakim jest proces załatwiania sprawy to potrafimy sprawić, by treść dokumentu powstawała dynamicznie i była zgodna z logiką biznesową procesu. Potrafimy zaszyć w szablonie logikę biznesową. Dokument może wyzwalać proces biznesowy lub być jego efektem.

4. Definiowanie przetwarzania danych dla potrzeb dokumentów

Analiza dokumentów i ich znaczenia w procesie biznesowym pozwala wyspecyfikować dane, jakie mogą, lub powinny, być wykorzystane w procesie tworzenia dokumentu (wpływ na treść) lub umieszczane bezpośrednio w nim. Dane te mogą pochodzić, lub być pobierane, z różnych źródeł. Umożliwiamy ich przetwarzanie przed wykorzystaniem w dokumencie zwiększając w ten sposób efektywność ich wykorzystania.

5. Integracja dokumentów z systemami IT i otoczeniem

Oferujemy usługi w zakresie integracji naszych rozwiązań i usług z systemami IT i środowiskami informatycznymi, z których korzysta zleceniodawca.

6. Standaryzacja dokumentów i zarządzanie szablonami

Zgodnie z życzeniem zleceniodawcy przygotowujemy propozycję standaryzacji dokumentów. W oparciu o zasady uzgodnione na etapie inwentaryzacji i analizy dokumentów, ich obiegu i "Księgi Pism" opracowujemy szablony dokumentów i udostępniamy je w Centralnym Repozytorium Szablonów.

7. Personalizacja dokumentów

Oferowane przez nas szablony, dzięki powiązaniu ich treści z danymi, pochodzącymi z różnych źródeł, są przez nas zamieniane na dokumenty w całości spersonalizowane. Każdy element dokumentu może być, pod każdym względem, uzależniony od wartości określonych danych lub wyniku ich przetwarzania.

8. Kreowanie dokumentów

Kreowanie wieńczy proces przygotowania i formatowania dokumentu. Jego wynikiem jest stworzenie dokumentu w formacie oczekiwanym przez zleceniodawcę. Dokumenty mogą być ostatecznie przetworzone do postaci strumienia danych do wydruku na dowolnej drukarce.
W trakcie kreowania, każdy dokument może być opatrzony dodatkowo kodami sterującymi maszynami i urządzeniami przeznaczonymi do dalszej obróbki dokumentów np. maszyny kopertujące.

Aktualności Nowości Wydarzenia

 

LRS - Levi, Ray & Shoup, Inc

W trakcie trwania tegorocznych targów DRUPA' 2012 rozpoczęte zostały negocjacje zmierzające do podpisania umowy, w oparciu o którą GreenComputing będzie oficjalnie dystrybułował na rynku polskim produkty firmy LRS

Umowa Partnerska

Dnia 03.10.2011 r. została podpisana umowa, na mocy której GreenComputing Sp. z o.o. stała się przedstawicielem handlowym grupy PrintSoft Polska. Spółka będzie wykonywała usługi w zakresie dystrybucji produktów dostarczanych przez grupę PrintSoft Polska, ich wsparcia technicznego i utrzymania eksploatacyjnego.

GreenComputing Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do podejmowania i realizacji wskazanych powyżej usług, a także posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz możliwości technologiczne umożliwiające ich należyte wykonanie. Ponadto umowa z dnia 03.10.2011 r. przewiduję ścisłą współpracę pomiędzy wskazanymi w niej spółkami oraz pełne wsparcie ze strony PrintSoft Polska Sp. z o.o. dla GreenComputing Sp. z o.o. w zakresie realizowanych usług i podejmowanych działań.

Wszelkie produkty i usługi oferowane przez GreenComputing Sp. z o.o. są gwarantowane co do jakości przez PrintSoft Polska Sp. z o.o., która to kontroluje ich prawidłowe wykonanie.