Siedziba firmy

GreenComputing Sp. z o.o.

ul. Wachowiaka 2a
60-681 Poznań

kontakt telefoniczny: +48 618206047; +48 618247942
fax: +48 618262203
e-mail: poczta@greencomputing.pl

GreenComputing Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu (60-681) przy ulicy Wachowiaka 2a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000148837; REGON 634429005; NIP 9721058000; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł.

Aktualności Nowości Wydarzenia

 

LRS - Levi, Ray & Shoup, Inc

W trakcie trwania tegorocznych targów DRUPA' 2012 rozpoczęte zostały negocjacje zmierzające do podpisania umowy, w oparciu o którą GreenComputing będzie oficjalnie dystrybułował na rynku polskim produkty firmy LRS

Umowa Partnerska

Dnia 03.10.2011 r. została podpisana umowa, na mocy której GreenComputing Sp. z o.o. stała się przedstawicielem handlowym grupy PrintSoft Polska. Spółka będzie wykonywała usługi w zakresie dystrybucji produktów dostarczanych przez grupę PrintSoft Polska, ich wsparcia technicznego i utrzymania eksploatacyjnego.

GreenComputing Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do podejmowania i realizacji wskazanych powyżej usług, a także posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz możliwości technologiczne umożliwiające ich należyte wykonanie. Ponadto umowa z dnia 03.10.2011 r. przewiduję ścisłą współpracę pomiędzy wskazanymi w niej spółkami oraz pełne wsparcie ze strony PrintSoft Polska Sp. z o.o. dla GreenComputing Sp. z o.o. w zakresie realizowanych usług i podejmowanych działań.

Wszelkie produkty i usługi oferowane przez GreenComputing Sp. z o.o. są gwarantowane co do jakości przez PrintSoft Polska Sp. z o.o., która to kontroluje ich prawidłowe wykonanie.