Dobry dokument

Dobry dokument to pojęcie dość nowe na polskim rynku. Dotychczas przykładanie wagi do jakości dokumentu było raczej zachowaniem hobbystycznym niż powszechnym.
Firmy, poszukując narzędzi kształtujących ich wizerunek, nie uświadamiają sobie, że podstawowym ich narzędziem docierania do klientów są dokumenty. Jest to prawda tak oczywista, że często nieuświadomiona. Jakość dokumentu i niesiona przez niego treść jest tym co kształtuje "pierwsze wrażenie".
Na jakość dokumentu wpływa wiele czynników. Uwzględnienie znaczenia każdego z nich i ich wzajemnego powiązania jest niezbędne dla zbliżenia się do ideału w zakresie kreowania dokumentów.

Wspomniane czynniki to:

  • Format i forma dokumentu
  • Treść informacyjna
  • Treść merytoryczna
  • Logika dokumentu
  • Spójność dokumentu
  • Jednoznaczność dokumentu
  • Przejrzystość.

Format i forma dokumentu decyduje o jego wyglądzie. Powinna być zgodna z aktualnymi założeniami budowanego wizerunku firmy. Zastosowane elementy graficzne powinny wywoływać pożądane skojarzenia. Powinna zapewnić czytelność dokumentu w zakresie umieszczanej w nim treści merytorycznej i informacyjnej. Nie powinna dominować nad przyszłą treścią.

Treść informacyjna to niezbędne informacje o firmie, które powinny znaleźć się na dokumencie: informacje teleadresowe, prawne, oznaczenia identyfikujące dokument i / lub przyszłą przesyłkę.

Tresć merytoryczna, to powód dla którego kreujemy dokument. Jakość tej treści wskazuje nasze przygotowanie merytoryczne, a czytelność przekazu nasze kompetencje. Nie powinna wzbudzać wątpliwości co do naszej wiedzy i umiejętności. Ta część dokumentu definiuje pojęcia i sprawy, które stanowią przedmiot naszych dalszych działań. Treść merytoryczna skutkuje konsekwencjami w równej mierze dla autora jak i adresata dokumentu.

Logika dokumentu. Dokument powinien być przygotowany zgodnie z logiką, jaka jest podstawą postępowania w określonej sprawie. Logika dokumentu powinna być odzwierciedleniem logiki procesu biznesowego, któremu towarzyszy dokument.

Spójność dokumentu. Dokument musi być spójny. Wyrażane w poszczególnych akapitach myśli muszą być logicznie powiązane i opierać się na tym samym słowniku pojęć i definicji.

Jednoznaczność dokumentu. Dokument powinien być jednoznaczny. Adresat nie powinien mieć wątpliwość w zakresie przedmiotu dokumentu.

Przejrzystość. Dokument powinien być przejrzysty – oznacza to, że jego projekt powinien gwarantować równowagę pomiędzy treścią informacyjną a merytoryczną dokumentu ze wskazaniem istoty treści merytorycznej.

Aktualności Nowości Wydarzenia

 

LRS - Levi, Ray & Shoup, Inc

W trakcie trwania tegorocznych targów DRUPA' 2012 rozpoczęte zostały negocjacje zmierzające do podpisania umowy, w oparciu o którą GreenComputing będzie oficjalnie dystrybułował na rynku polskim produkty firmy LRS

Umowa Partnerska

Dnia 03.10.2011 r. została podpisana umowa, na mocy której GreenComputing Sp. z o.o. stała się przedstawicielem handlowym grupy PrintSoft Polska. Spółka będzie wykonywała usługi w zakresie dystrybucji produktów dostarczanych przez grupę PrintSoft Polska, ich wsparcia technicznego i utrzymania eksploatacyjnego.

GreenComputing Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do podejmowania i realizacji wskazanych powyżej usług, a także posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz możliwości technologiczne umożliwiające ich należyte wykonanie. Ponadto umowa z dnia 03.10.2011 r. przewiduję ścisłą współpracę pomiędzy wskazanymi w niej spółkami oraz pełne wsparcie ze strony PrintSoft Polska Sp. z o.o. dla GreenComputing Sp. z o.o. w zakresie realizowanych usług i podejmowanych działań.

Wszelkie produkty i usługi oferowane przez GreenComputing Sp. z o.o. są gwarantowane co do jakości przez PrintSoft Polska Sp. z o.o., która to kontroluje ich prawidłowe wykonanie.