Ekonomiczny aspekt produkcji dokumentów i przesyłek


Każdy dokument wygenerowany w firmie to określone, mierzalne koszty i nakłady pracy. Stosowana koncepcja informatyki biznesowej postrzegała dokumenty wyłącznie jako medium transmisji informacji. Systemy IT wyposażone były w funkcje generowania danych w postaci raportów i pewnych typów dokumentów, które niezbędne były dla funkcjonowania firmy. Użytkownik nie miał wpływu na wygląd i zawartość dokumentu – akceptował to, co otrzymywał w standardzie systemu IT lub zamawiał u dostawcy w postaci specjalnej aplikacji. Ewentualne zmiany w wyglądzie i treści dokumentu wymagały czasu i nakładu pracy specjalistów informatyków. Dokumenty drukowane są na lokalnych lub korytarzowych drukarkach.

Proponujemy Państwu wprowadzenie Systemu Obsługi Dokumentów - SOD.
Rozwiązanie jest całkowicie dedykowane dokumentom i ich obsłudze. Każdy system informatyczny traktowany jest wyłącznie jako źródło dokumentów lub danych niezbędnych do ich wygenerowania. Skoncentrowanie się na dokumentach pozwala całkowicie kontrolować ich koszty oraz zarządzać procesem ich powstawania i produkcji.
Stwarzamy warunki do standaryzacji wyglądu i centralizacji produkcji przesyłek. Każdy wyprodukowany dokument może być wyemitowany elektronicznie lub wyprodukowany w postaci tradycyjnej przesyłki. Produkcja przesyłki może nastąpić w dowolnym centrum wydruku i kopertowania.

Koszty związane z technicznym wyprodukowaniem przesyłki w nowoczesnej technologii zautomatyzowanych procesów są dużo niższe niż te związane z tradycyjnym sekretariatem.

Oszczędności
Oparcie obsługi dokumentów o architekturę SOD gwarantuje uzyskanie dużych oszczędności. Bazując na doświadczeniu i wiedzy zweryfikowanej u naszych klientów szacujemy, że koszt czynności technicznych wyprodukowania jednej przesyłki w sekretariacie dowolnej firmy to około 3,14 PLN.
Został on ustalony w oparciu o następującą kalkulację:

OPIS SKŁADNIKA

Koszt (netto)

UWAGI

Kartka papieru A4

0,02 PLN

 

Koperta DL

0,07 PLN

 

Koszty tonera lub atramentu w przeliczeniu na 1 str. /A4 + serwis drukarek lokalnych lub korytarzowych

     

0,10 PLN

 

Koszty etykiety samoprzylepnej

??.?? PLN

Zawsze podnosi  koszt

Nakłady pracy na opracowanie i przygotowanie jednej przesyłki

         

2,95 PLN

Przyjęto następujące założenia:

  1. Średnia pensja brutto wraz z narzutami pracodawcy to 6.240,00 PLN
  2. Ilość godzin pracy w miesiącu 176
  3. Średni czas potrzebny ma przygotowanie przesyłki 5 minut

RAZEM KOSZT wytworzenia przesyłki w tradycyjnym sekretariacie

   

3,14 PLN

 

Opłata pocztowa

1,55 PLN

 

RAZEM KOSZT PRZESYŁKI

4,69 PLN

 

Pomijając opłatę pocztową koszt ten można zredukować o około 50%.

Porównanie kosztów:

Ilość przesyłek emitowanych rocznie

Koszty tradycyjne

Koszty SOD

100 000

314 000,00 PLN

157 000,00 PLN

200 000

628 000,00 PLN

314 000,00 PLN

500 000

1 570 000,00 PLN

785 000,00 PLN

1 000 000

3 140 000,00 PLN

1 570 000,00 PLN

2 000 000

6 280 000,00 PLN

3 140 000,00 PLN


Aktualności Nowości Wydarzenia

 

LRS - Levi, Ray & Shoup, Inc

W trakcie trwania tegorocznych targów DRUPA' 2012 rozpoczęte zostały negocjacje zmierzające do podpisania umowy, w oparciu o którą GreenComputing będzie oficjalnie dystrybułował na rynku polskim produkty firmy LRS

Umowa Partnerska

Dnia 03.10.2011 r. została podpisana umowa, na mocy której GreenComputing Sp. z o.o. stała się przedstawicielem handlowym grupy PrintSoft Polska. Spółka będzie wykonywała usługi w zakresie dystrybucji produktów dostarczanych przez grupę PrintSoft Polska, ich wsparcia technicznego i utrzymania eksploatacyjnego.

GreenComputing Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do podejmowania i realizacji wskazanych powyżej usług, a także posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz możliwości technologiczne umożliwiające ich należyte wykonanie. Ponadto umowa z dnia 03.10.2011 r. przewiduję ścisłą współpracę pomiędzy wskazanymi w niej spółkami oraz pełne wsparcie ze strony PrintSoft Polska Sp. z o.o. dla GreenComputing Sp. z o.o. w zakresie realizowanych usług i podejmowanych działań.

Wszelkie produkty i usługi oferowane przez GreenComputing Sp. z o.o. są gwarantowane co do jakości przez PrintSoft Polska Sp. z o.o., która to kontroluje ich prawidłowe wykonanie.